Veelgestelde vragen JK Translate

Hebben jullie het originele document nodig voor een beëdigde vertaling?

Nee, in de meeste gevallen volstaat het dat er een kopie van het origineel aan de vertaling word gehecht. Maar vraag dit altijd na bij de betreffende instelling die de beëdigde vertaling van u vraagt. Er zijn namelijk wel instanties die eisen dat het originele document aan de vertaling word gehecht.

Wat zijn de kosten voor het legaliseren van een handtekening bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag?

De kosten voor de legalisatie bedragen €10,-. Als wij zorgdragen voor de legalisatie brengen wij daarnaast een bedrag van €20,- in rekening.

Wat zijn de kosten voor een apostillestempel bij de rechtbank?

Deze  kosten bedragen €20,-. Als wij zorgen voor de apostille van uw document brengen wij daarnaast een bedrag van €20,- in rekening.

Is een apostillestempel altijd nodig?

Wanneer een in Nederland beëdigd vertaler het document heeft vertaald voor gebruik in Nederland is legalisatie middels een apostille op de vertaling niet nodig. De beëdigd vertaler is namelijk erkent door de Nederlandse overheid. Indien u een beëdigde vertaling uit Nederland in het buitenland wilt gaan gebruiken dan dient u daarvoor een apostillestempel te halen bij de rechtbank.

Heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Als het om de vertaling van officiële documenten gaat zoals akten, uittreksels en paspoorten dan zal in de meeste gevallen een beëdigde vertaliing van u worden gevraagd. Voor de zekerheid kunt u dit altijd navragen bij de instantie die de vertaling van u vraagt.

Moet ik zelf de apostillestempel of legalisatie halen?

Nee, iedereen kan voor u een apostillestempel of legalisatie halen bij de betreffende instantie. Hiervoor hoeft geen machtiging te worden afgegeven.