Algemeen

Voor welke talen leveren jullie vertalingen?

In principe leveren wij vertalingen voor alle talen die op deze website genoemd staan. Daarnaast is het ook mogelijk om een vertaling aan te vragen voor een taal die niet genoemd staat.


U kunt uw tekst in verschillende formaten aanleveren. De 4 meest voorkomende formaten zijn PDF-bestanden, afbeeldingen, Word-documenten en Excel-bestanden. Wij geven de voorkeur aan Word-documenten of PDF-bestanden, maar het is ook geen enkel probleem als u het document in een ander, gangbaar, formaat aanlevert.


De standaard levertijd bedraagt 3-5 werkdagen. Afhankelijk van de omvang van het document en beschikbaarheid van vertalers kan deze levertijd langer zijn. Mocht u de vertaling eerder nodig hebben, kunnen wij deze meestal ook binnen 1-2 werkdagen leveren tegen een spoedtoeslag. Nog snellere levering is uiteraard bespreekbaar.

De levertijd wordt altijd vermeld in de offerte.


De kosten voor een vertaling zijn afhankelijk van een aantal factoren. Deze omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot:

 • Brontaal en doeltaal
 • Reguliere of beëdigde vertaling
 • Onderwerp/vakgebied van de tekst
 • Omvang van het document
 • Opmaak van het document
 • Gedrukt of handgeschreven

Met behulp van onze tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de kosten van de vertaling op basis van de talencombinatie, vakgebied en het aantal woorden.


Reguliere vertaling

Wat is een reguliere vertaling?

Wij gebruiken op onze website de termen ‘reguliere’ en ‘beëdigde’ vertaling. Onder een reguliere vertaling verstaan wij een vertaling die 1) is uitgevoerd door een professionele vertaler die niet is beëdigd en 2) vertaling niet wordt voorzien van een handtekening en stempel van een geregistreerd beëdigd vertaler. Voor de meeste documenten die geen officieel karakter hebben volstaat een reguliere vertaling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websiteteksten, verhalen, CV’s en presentaties. Voorbeelden van documenten die vaak beëdigd vertaald moeten worden, zijn bijvoorbeeld een paspoort, geboorteakte of diploma.


Een reguliere vertaling volstaat wanneer het een onofficieel document betreft of de vertaling van een officieel document, zoals een paspoort, voor persoonlijke doeleinden.


Afhankelijk van de brontaal en de doeltaal kunnen de tarieven voor een vertaling flink uiteen lopen. Dit komt door een verschillend vraag en aanbod in beschikbare vertalers. Voor reguliere vertalingen geldt dat wij een minimumtarief van €45,- hanteren. U kunt een indicatie krijgen van de kosten van uw vertaling door gebruik te maken van onze tarievencalculator.


De mogelijkheden zijn eindeloos. Of het nu om de vertaling van affiches, websites, CV’s, gedichten, aktes, scripties of bankafschriften gaat, JK Translate biedt het. Mocht u toch twijfels hebben of wij uw soort document naar wens kunnen vertalen, kunt u altijd contact met ons opnemen.


Beëdigde vertaling

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is uitgevoerd door een beëdigd vertaler. U ontvangt altijd een fysiek exemplaar van de vertaling per post en een scan per email. Een beëdigd vertaler heeft een eed afgelegd en staat ingeschreven bij de rechtbank als iemand die in staat is waarheidsgetrouwe vertalingen voor een bepaalde talencombinatie te leveren. Een beëdigde vertaling bevat het stempel van de vertaler en diens verklaring dat de vertaling naar beste kunnen en zo waarheidsgetrouw als mogelijk is vertaald.

 

U heeft een beëdigde vertaling nodig wanneer u uw officiële documenten, zoals uw paspoort, rijbewijs of diploma, vertaald aan een overheid of instantie moet laten zien.


U heeft een beëdigde vertaling nodig voor officiële documenten die u vertaald bij een overheid of instantie moet laten zien of in moet leveren. Mocht u niet zeker weten of u wel of niet een beëdigde vertaling nodig heeft, kunt u dit voor de zekerheid altijd even navragen bij de instantie in kwestie.

 

Voor gebruik in Nederland volstaat een beëdigde vertaling door een in Nederland geregistreerde beëdigd vertaler. Voor gebruik in het buitenland heeft u mogelijk nog een apostille nodig of zelfs legalisatie bij Buitenlandse Zaken en de betreffende ambassade.


Een beëdigde vertaling is strikt genomen niet hetzelfde als een gecertificeerde vertaling. Een beëdigd vertaler is op persoonlijke titel aangesteld als capabele vertaler. Door zijn of haar stempel en verklaring aan een vertaling toe te voegen, wordt een vertaling beëdigd. Bij een gecertificeerde vertaling wordt de vertaling door een derde partij gewaarmerkt als een getrouwe weergave van het brondocument. Deze derde kan bijvoorbeeld een notaris zijn, een advocaat, of een vertaalbureau. Sommige landen, zoals Portugal, kennen geen beëdigde vertalingen en werken voornamelijk met gecertificeerde vertalingen. In Nederland, daarentegen, zijn beëdigde vertalingen gangbaar. Twijfelt u eraan of u een beëdigde of gecertificeerde vertaling nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op.


Afhankelijk van de brontaal en de doeltaal kunnen de tarieven voor een vertaling flink uiteenlopen. Dit komt door een verschillend vraag en aanbod in beschikbare vertalers. Voor beëdigde vertalingen geldt dat wij een minimumtarief van €60,- hanteren. Met behulp van onze tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de kosten van de vertaling op basis van de talencombinatie, vakgebied en het aantal woorden.


Beëdigde vertalingen zijn meestal nodig voor officiële documenten die voor overheden of instanties bestemd zijn, zoals een paspoort, akte of diploma.
Over het algemeen genomen zult u geen beëdigde vertaling nodig hebben van een document als een CV of folder. Het kan natuurlijk zo zijn dat u toch een beëdigde vertaling van een dergelijk document wenst; overleg dan met ons en wij zullen dit voor u regelen.


Ja, dit is mogelijk en voor legalisatie door sommige ambassades zelfs noodzakelijk. Geeft u in uw offerteaanvraag aan dat u wenst dat de vertaling aan het originele document wordt gehecht, dan laten wij u weten welke stappen vervolgens te ondernemen.


Gecertificeerde vertaling

Wat is een gecertificeerde vertaling?

Een gecertificeerde vertaling is een vertaling die door een derde partij gewaarmerkt is als een getrouwe weergave van het brondocument. Deze derde partij kan bijvoorbeeld een notaris zijn, een advocaat, of een vertaalbureau. In tegenstelling tot bij een beëdigde vertaling, wordt een gecertificeerde vertaling niet per se uitgevoerd door iemand die door een rechtbank of overheid op persoonlijke titel bevoegd is om officiële documenten te vertalen.
Sommige landen, zoals Portugal, kennen geen beëdigde vertalingen en werken voornamelijk met gecertificeerde vertalingen. In Nederland, daarentegen, zijn beëdigde vertalingen gangbaar.


Gecertificeerde vertalingen zijn meestal nodig voor officiële documenten die voor overheden of instanties bestemd zijn, zoals een paspoort, akte of diploma, voor gebruik in landen waar beëdigde vertalingen niet of minder gangbaar zijn. Een beëdigde vertaling geldt altijd als een gecertificeerde vertaling, maar een gecertificeerde vertaling staat niet gelijk aan een beëdigde vertaling. Twijfelt u eraan of u een beëdigde of gecertificeerde vertaling nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op.


Afhankelijk van de brontaal en de doeltaal kunnen de tarieven voor een vertaling flink uiteenlopen. Dit komt door een verschillend vraag en aanbod in beschikbare vertalers. Voor gecertificeerde vertalingen geldt dat wij een minimumtarief van €50,- hanteren.

Met behulp van onze tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de kosten van de vertaling op basis van de talencombinatie en het aantal woorden.


Apostille en legalisatie

Welke legalisaties verzorgt JK Translate?

Wij verzorgen alle soorten legalisaties:

 • Rechtbank
 • Buitenlandse Zaken (CDC)
 • Ambassades in Nederland

Bij de legalisatie van een document wordt er een stempel geplaatst waarmee aangegeven wordt dat het document in kwestie ‘echt’ is. Dit wordt gedaan door een overheidsinstantie die daartoe bevoegd is. Een legalisatie kan ook op een vertaling geplaatst worden, hiermee wordt dan aangegeven dat de vertaling erkent wordt door de overheid. In Nederland kunnen documenten zoals geboorteaktes gelegaliseerd worden bij een lokale rechtbank, bij Buitenlandse Zaken en/of bij een specifieke ambassade. Diploma’s kunnen van een speciale legalisatie voorzien worden door DUO.


Een apostille is een soort legalisatiestempel waarmee een document erkent wordt als een ‘echt’ document in landen die zijn aangesloten bij het zogenaamde Apostilleverdrag. Een apostille neemt de noodzaak weg om naast een legalisatie door Buitenlandse Zaken ook nog bij een ambassade of consulaat langs te moeten om de benodigde erkenning voor uw document te krijgen. In Nederland kunt u bij iedere rechtbank terecht voor het halen van een apostille op een Nederlands document, ongeacht de plaats van afgifte van het document.


Een apostille is nodig wanneer u een vertaling wilt gebruiken voor officiële doeleinden in een land dat is aangesloten bij het apostilleverdrag. Legalisatie, waaronder het plaatsen van een apostille, kan enkel gedaan worden in het land van afgifte van een document.


De kosten van een apostille bedragen €22,- per document. De kosten van legalisatie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bedragen €10,- per document. De kosten van legalisatie bij een specifieke ambassade verschillen per instantie.

De servicekosten die wij rekenen bedragen €50,- per te bezoeken instantie, ongeacht het aantal documenten dat u heeft.


Dit komt doordat apostilles/legalisaties fysiek bij de rechtbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en/of de desbetreffende ambassade gehaald moeten worden. Met name legalisaties bij ambassades kunnen langer duren, gezien de documenten vaak ingeleverd moeten worden en op een latere datum pas weer opgehaald kunnen worden.


Offerteaanvragen

Hoe vraag ik een offerte aan?

U heeft twee opties om een offerte aan te vragen:

 

 1. U stuurt een offerteaanvraag via de website.
 2. U stuurt een offerteaanvraag via email.

 

Het is handig als u in uw aanvraag aan kunt geven om welke talencombinatie het gaat, wanneer u de vertaling wenst te ontvangen en tevens een scan/bestand van het te vertalen document bij kunt voegen. Wij kunnen u dan direct een passende offerte toesturen.


Onze offertes zijn over het algemeen 60 dagen geldig. Mocht uw offerte langer dan 60 dagen geleden aan u zijn gestuurd, kunt u ons altijd benaderen om te vragen of de tarieven nog actueel zijn.


Het offerteformulier bestaat uit twee pagina’s: op de eerste pagina kunt u uw gegevens en wensen invullen. Wanneer u deze heeft ingevuld klikt u op ‘gegevens verzenden’ onderaan het formulier. U wordt nu doorverwezen naar de tweede pagina waar u uw bestand kunt uploaden.

 

Er zijn 3 manieren om uw documenten naar ons door te sturen:

 1. U kunt kiezen om uw bestand(en) direct via de website te versturen door op ‘bestand selecteren’ te klikken;
 2. U kunt de documenten per email naar ons toesturen;
 3. U kunt de bestanden sturen via WeTransfer.

 

Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw documenten. Zie ons onze privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop wij met uw data omgaan en de maatregelen die wij treffen voor een zo veilig mogelijke verbinding tussen uw computer en onze server.


Als het bestand dat u wilt uploaden om samen met de offerteaanvraag te versturen groter is dan 10 MB zal de website aangeven dat het bestand te groot is. U kunt bestanden tot en met 25 MB ook per email naar ons versturen. Via WeTransfer kunt u bestanden uploaden tot 50 MB.


U kunt gebruik maken van onze tarievencalculator om een indicatie te krijgen van de kosten van uw vertaling op basis van de talencombinatie, vakgebied en het aantal woorden.


Procedure en betaling

Wat is de procedure wanneer ik een reguliere vertaling aanvraag?

 1. U vraagt een offerte aan via het offerteformulier of via [email protected].
 2. U uploadt (de scan van) het document via stap 2 van het offerteformulier of u stuurt deze via email.
 3. Wij sturen u per email een offerte toe met de prijs en levertijd voor de vertaling.
 4. U voldoet de betaling van het offertebedrag door middel van de betalingslink in de email bij de offerte, of middels bankoverschrijving. (NB: bankoverschrijving kan tot enkele dagen duren voordat wij het bedrag op onze rekening ontvangen. Via de betalingslink krijgen wij direct bericht dat de betaling is voldaan. Om deze reden raden wij altijd aan de betalingslink te gebruiken indien mogelijk.)
 5. Wij krijgen bericht van de betaling en plannen de vertaling in.
 6. Wij leveren de vertaling op de afgesproken leverdatum en -tijd.

 1. U vraagt een offerte aan via het offerteformulier of via [email protected].
 2. U uploadt (de scan van) het document via stap 2 van het offerteformulier of u stuurt deze via email.
 3. Wij sturen u per email een offerte toe met de prijs en levertijd voor de vertaling.
 4. U voldoet de betaling van het offertebedrag door middel van de betalingslink in de email bij de offerte, of middels bankoverschrijving. (NB: bankoverschrijving kan tot enkele dagen duren voordat wij het bedrag op onze rekening krijgen. Via de betalingslink krijgen wij direct bericht dat de betaling is voldaan. Om deze reden raden wij aan altijd de betalingslink te gebruiken indien mogelijk.)
 5. Wij krijgen bericht van de betaling en plannen de vertaling in.
 6. (Optioneel: wij sturen u een concept van de vertaling toe ter goedkeuring voordat deze beëdigd wordt.)
 7. (Optioneel: wij zorgen voor de legalisatie van de vertaling.)
 8. Wij leveren de vertaling op de afgesproken leverdatum en -tijd.

 1. U vraagt een offerte aan via het offerteformulier of via [email protected].
 2. U uploadt (de scan van) het document via stap 2 van het offerteformulier of u stuurt deze via email.
 3. Wij sturen u per email een offerte toe met de prijs en levertijd voor de vertaling.
 4. U voldoet de betaling van het offertebedrag door middel van de betalingslink in de email bij de offerte, of middels bankoverschrijving. (NB: bankoverschrijving kan tot enkele dagen duren voordat wij het bedrag op onze rekening krijgen. Via de betalingslink krijgen wij direct bericht dat de betaling is voldaan. Om deze reden raden wij aan altijd de betalingslink te gebruiken indien mogelijk.)
 5. Wij krijgen bericht van de betaling en plannen de vertaling in.
 6. (Optioneel: wij sturen u een concept van de vertaling toe ter goedkeuring voordat deze gecertificeerd wordt.)
 7. Wij leveren de vertaling op de afgesproken leverdatum en -tijd.

Ja, bij voorkeur zien wij documenten (digitaal) in voordat wij u een offerte toesturen. Dit is om er zeker van te kunnen zijn dat wij de vertaling tegen een gepaste prijs leveren. Heeft u een beëdigde vertaling nodig en wilt u dat wij het originele document aan de vertaling hechten? Stuurt u dan in eerste instantie een scan van het document toe, zodat wij u op basis hiervan een offerte kunnen aanbieden.


Indien u als particulier een offerte bij ons aanvraagt dient u het gehele offertebedrag te voldoen voordat wij de vertaling inplannen. Indien u als zakelijke relatie een offerte bij ons aanvraagt kunt u meestal simpelweg akkoord geven op de offerte door te reageren op de email. U ontvangt dan na oplevering van de vertaling de factuur. In sommige gevallen kunnen wij vragen om een getekende kopie van de offerte en/of een aanbetaling. Na oplevering van de vertaling sturen wij de factuur met het resterende bedrag na.


U kunt op meerdere manieren de betaling voldoen. Voor particuliere klanten maken wij gebruik van betalingslinks van Plink, onderdeel van Mollie. Dit is een beveiligde site waar gemakkelijk een betaling aangemaakt kan worden door een verkoper en voldaan door een afnemer. Wanneer u op deze link klikt krijgt u verscheidene betaalopties, waaronder: iDeal, Paypal, Creditcard, Giropay, Bancontact en SOFORT banking.

 

U kunt ook gebruik maken van een bankoverschrijving. Let wel: de verwerktijd van een bankoverschrijving kan tot enkele dagen in beslag nemen. Wanneer u als particulier een betaling doet via bankoverschrijving, willen wij u dan ook graag verzoeken na betaling een betalingsbevestiging naar ons te sturen per email, zodat wij de vertaling direct in kunnen plannen.
Zakelijke klanten kunnen betalen door middel van bankoverschrijving of op verzoek met creditcard.


U heeft bij ons altijd een tevredenheidsgarantie. Dit betekent dat wij garant staan voor een hoogwaardige vertaling die, indien niet correct, gecorrigeerd zal worden of naar redelijkheid vergoed.


Als het nog mogelijk is de vertaling te annuleren zonder dat onze vertaler hiervoor kosten heeft gemaakt, zullen wij de opdracht annuleren en het betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Indien de vertaler al is begonnen aan de vertaling, zullen wij proberen naar redelijkheid de kosten te restitueren.


Verzendmogelijkheden

Hoe ontvang ik de vertaling?

Wanneer u een reguliere (niet beëdigde) vertaling aanvraagt, zal deze over het algemeen in Word- of PDF-formaat worden teruggestuurd per email.

 

Wanneer u een beëdigde vertaling aanvraagt ontvangt u zowel een fysieke kopie van de vertaling per post, als een scan in PDF-formaat van de beëdigde vertaling per email. Wij kunnen de hard copy zowel per reguliere als aangetekende post versturen. Indien gewenst kunnen wij zelfs een koerier voor u regelen als er haast is geboden bij het ontvangst van het document.

Let wel: de verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarin u de vertaling wenst te ontvangen.


Er zijn diverse mogelijkheden voor de verzending van het fysieke exemplaar van uw beëdigde of gecertificeerde vertaling:

 • Standaard brievenbuspost
 • Aangetekende verzending (zonder handtekening)
 • Aangetekende verzending (met handtekening)
 • Koerier (DHL, of anders indien gewenst)

Algemene voorwaarden en privacy

Waar kan ik jullie algemene voorwaarden vinden?

U kunt onze algemene voorwaarden hier vinden. Wanneer wij u een offerte toesturen, staat er onderaan de email tevens een link naar onze algemene voorwaarden.


U kunt hier onze cookie-policy vinden met daarin informatie over het soort cookies dat onze website gebruikt.


Ja, onze website en de verbinding hiermee is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit wordt aangegeven met een gesloten hangslotje links naast de URL. Voor meer informatie over de maatregelen die wij en onze hosting-partij nemen voor het bewerkstelligen van een veilige omgeving om uw documenten te kunnen uploaden, kunt u onze privacyregeling lezen.


Wij bewaren sommige van uw gegevens indien u deze aan ons doorgeeft via chat, email, website of telefoon. Denkt u bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer, emailadres en postadres. Ook slaan wij uw (digitale) documenten op gedurende een periode van maximaal 3 maanden. Mocht u willen dat wij deze gegevens eerder verwijderen kunt u dit aan ons doorgeven, wij verwijderen deze dan direct.


Jazeker. Al onze werknemers hebben een geheimhoudingsbeding getekend, en ook alle vertalers waar wij mee samenwerken hebben een zogenaamde verwerkersovereenkomst getekend waarin een artikel betreffende geheimhouding is opgenomen.


Tarievencalculator

Wat is de tarievencalculator?

De tarievencalculator is een online tool waarmee u makkelijk een schatting kunt maken van de kosten voor uw vertaling. De kosten voor een vertaling zijn afhankelijk van een aantal factoren, welke niet allemaal in beschouwing worden (kunnen worden) genomen door de calculator. De calculator berekent de geschatte kosten op basis van:

 

 • Brontaal en doeltaal
 • Reguliere of beëdigde vertaling
 • Onderwerp/vakgebied van de tekst
 • Omvang van het document op basis van het aantal woorden

 

Echter neemt de calculator niet de complexiteit van de opmaak van een document in ogenschouw, of de tekst gedrukt is of handgeschreven, en eventuele andere eigenschappen die van invloed zijn op de inspanning die het een vertaler kost de vertaling te leveren.


Wij hebben een tarievencalculator aan onze website toegevoegd om de geschatte kosten voor een bepaalde vertaling inzichtelijk te maken.


Indien u problemen ondervindt met de tarievencalculator kunt u altijd contact met ons opnemen via email of middels het chat-scherm op de website.


Aanmelden als vertaler

Ik wil mij aanmelden als freelance vertaler. Hoe doe ik dit?

Mocht u zich aan willen melden als freelance vertaler voor ons vertaalbureau kunt u dit heel makkelijk doen door het inschrijfformulier in te vullen. Wij slaan uw gegevens dan op en contacteren u indien wij een opdracht binnen krijgen die bij uw profiel past.


U hoeft niet beëdigd te zijn om u voor onze database aan te melden. U kunt het tekstvakje van het formulier dat om het WBTV-nummer vraagt dan simpelweg openlaten.


In principe doen wij enkel zaken met vertalers die beschikken over een KvK-nummer. Mocht u van plan zijn een bedrijf op te gaan richten, maar wilt u zich wel alvast aanmelden? Dat is geen probleem. U kunt zich dan inschrijven via het inschrijfformulier en ons naderhand uw KvK-nummer doorgeven.


Overige diensten

Wat voor andere diensten leveren jullie?

Naast vertalingen, leveren wij ook revisies van teksten en vertalingen, DTP-werk voor flyers, magazines, enz., en tolkdiensten. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar alle mogelijkheden.


Dit is zeker mogelijk. Vraag een offerte aan om de prijs en levertijd voor revisie te ontvangen.


Ja, dit doen wij ook. Houdt er wel rekening mee dat de oplevering van de vertaling van een videofragment langer zal duren en dat de prijs voor een dergelijke verstaling hoger zal zijn indien de gesproken tekst niet reeds in geschreven vorm aanwezig is.


Indien u een vraag heeft die niet in deze lijst staat, kunt u altijd contact met ons opnemen via email of middels het chat-scherm op de website.