JK Translate ATA corporate member

De ATA (American Translators Association) is een vooraanstaande professionele vereniging voor vertalers en tolken. Het heeft tot doel de erkenning en ontwikkeling van de vertaal- en tolkberoepen te bevorderen. De ATA biedt een platform voor professionals in de taalsector om kennis te delen, zich professioneel te ontwikkelen en belangenbehartiging te ervaren. Als corporate member van de ATA kan JK Translate onder haar lidmaatschapsnummer zorgen voor gecertificeerde vertalingen. Vele landen en instellingen eisen geen beëdigde vertaling maar volstaat een gecertificeerde vertaling. Deze optie is doorgaans goedkoper en sneller te leveren.

Voordelen ATA lidmaatschap

Lid zijn van de ATA heeft voor JK Translate verschillende voordelen:

  1. Professioneel netwerk: Als lid van de ATA kun je contact leggen met vertalers en tolken wereldwijd. Dit netwerk biedt mogelijkheden voor samenwerking, mentoring en het uitwisselen van kennis en ervaring.
  2. Toegang tot hulpmiddelen: ATA-leden hebben toegang tot een breed scala aan hulpmiddelen, zoals vakpublicaties, onderzoeksmaterialen, webinars en conferenties. Deze bronnen helpen bij het bijhouden van de nieuwste trends, technologieën en beste praktijken in de vertaal- en tolksector.
  3. Professionele ontwikkeling: De ATA biedt professionele ontwikkelingsmogelijkheden, zoals gespecialiseerde trainingsprogramma’s en certificeringsexamens. Als lid kun je profiteren van deze bronnen om je vaardigheden en kennis te vergroten, wat de kwaliteit van je taaldiensten ten goede komt.
  4. Belangenbehartiging en ondersteuning: De ATA vertegenwoordigt de belangen van haar leden en de beroepsgroep als geheel. Als lid kun je profiteren van de belangenbehartiging van de ATA bij het bevorderen van de waarde van professionele vertaal- en tolkdiensten.
  5. Erkenning en geloofwaardigheid: Lidmaatschap van de ATA is een erkenning van je professionaliteit als vertaler of tolk. Het duidt op je betrokkenheid bij de sector en je naleving van de ethische code en professionele normen van de ATA.

Over het algemeen biedt het lidmaatschap van de ATA een waardevol netwerk, professionele ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden voor vertalers en tolken.