Privacyverklaring JK Translate

In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting van onze privacyverklaring. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

 • JK Translate maakt geen gebruik van cookies die u volgen na het bezoek van de website.
 • JK Translate registreert anoniem gegevens over het gebruik van de website. Niemand kan dus achterhalen welke pagina’s u heeft bezocht.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij Savvii, onze server- en hostingspartner.
 • U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om de (persoons)gegevens die we van u hebben opgeslagen in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

JK Translate is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op deze website en binnen ons bedrijf. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waar we deze gegevens voor kunnen gebruiken. Daarnaast lichten we graag toe wat voor maatregelen we hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelt JK Translate en waar worden deze voor gebruikt?

Wanneer u een contactformulier invult, offerte aanvraagt, opdracht plaatst, of op een andere wijze uw persoonsgegevens achterlaat kan JK Translate deze opslaan en bewaren. Hiermee kunnen we het contact met u faciliteren, uitvoering geven aan eventuele overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan onze administratieplichten.

JK Translate slaat veelal de volgende gegevens van u op:

 • Voorletters en/of voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres & organisatie;
 • Adresgegevens, betaalgegevens & uw bestelgeschiedenis.
 • E-mailverkeer tussen u en JK Translate.
 • Documenten, foto’s, scans en/of andere bestanden die u ons per email toestuurt.
 • Documenten, foto’s en/of andere fysieke bronnen die u ons per post toestuurt.

We kunnen uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening en website verder te verbeteren. Hiervoor gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Voor klanten: Indien u een vertaalopdracht bij ons plaatst van welke u een fysieke kopie wil ontvangen, zullen wij uw adresgegevens doorgeven aan de vertaler van het document, zodat deze u het document kan toesturen.

Voor vertalers: Indien een klant een origineel document aan een beëdigde vertaling wil laten hechten zullen wij u om toestemming vragen uw postadres aan genoemde klant door te geven.

Wat doet JK Translate om mijn gegevens te beveiligen?

Uw gegevens kunnen ofwel op een computer, server of bij een derde partij worden opgeslagen. In al deze gevallen hebben we gepaste maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging binnen ons bedrijf

Binnen ons bedrijf zijn de volgende maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vergroten:

 • Toegang tot uw gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt tot de medewerkers die deze toegang vereisen voor de uitvoering van hun werk.
 • Indien uw gegevens worden opgeslagen op een PC, laptop of smartphone worden deze apparaten beveiligd met een wachtwoord.
 • We verwijderen uw gegevens maximaal drie (3) maanden nadat we deze niet meer nodig hebben voor het initiële doel waarmee deze verzameld zijn.
 • Medewerkers die bij ons uit dienst treden wordt alle toegang tot onze systemen en/of wachtwoorden tot deze systemen ontzegt.
 • Derden die vertalingen uitvoeren moeten akkoord gaan met een verwerkingsovereenkomst waarin voorwaarden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen.

Beveiliging van onze server & website

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard, maakt JK Translate gebruik van de beveiligde servers van Savvii. Deze servers worden continu voorzien van de laatste software updates.

Onze website is voorzien van een beveiligde verbinding (SSL). Tevens hebben wij een WordPress onderhoudscontract bij Savvii. Tot slot gebruiken we bij het verzenden van e-mail diverse authenticatie methodes zoals SPF & DKIM.

Heeft u aanvullende vragen over de beveiliging van deze website? Dan kunt u hierover direct contact opnemen met onze partner Savvii.

Beveiligingsafspraken met derde partijen

Indien we uw gegevens aan derde partijen verstrekken maken we met deze partijen afspraken omtrent de verwerking en beveiliging hiervan (verwerkingsovereenkomst). Deze partijen kunnen op hun beurt weer andere partijen inschakelen die toegang verkrijgen tot uw gegevens. Zij maken hierover afspraken omtrent de verwerking en de beveiliging van uw gegevens met deze partijen (subverwerkers).

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zullen wij de volgende stappen ondernemen:

 • Wij zullen vaststellen wat de aard is van de inbreuk.
 • Wij zullen vaststellen welke persoonsgegevens van welke betrokkene(n) precies in het geding zijn.
 • Wij zullen een inschatting maken van de gevolgen van deze inbreuk.
 • Wij zullen de betrokkene(n) vervolgens informeren over de conclusies betreffende bovengenoemde zaken. Tevens zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten indien noodzakelijk.
 • Wij zullen ons best doen eventuele schade of andere negatieve gevolgen van de inbreuk zo veel mogelijk te beperken.
 • Wij zullen schriftelijk vastleggen hoe de inbreuk tot stand is gekomen (voor zover vast te stellen is) en welke acties er vervolgens ondernomen zullen worden om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen of de schade hiervan te beperken.

Mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen

JK Translate helpt u graag inzicht te krijgen in welke (persoons)gegevens we van u hebben opgeslagen. Zodoende kunt u bepalen of deze gegevens correct zijn, of u ze wilt laten wijzigen, of dat we deze dienen te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per e-mail ([email protected]) of per telefoon (+31(0)85-0185105).
Om een dergelijk verzoek snel in behandeling te nemen verzoeken wij u contact op te nemen vanaf een bij ons bekend e-mailadres of telefoonnummer. Zo weten we zeker dat we uw gegevens alleen aan u verstrekken. Lukt dit niet? Dan kunt u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Cookies en meer

JK Translate maakt gebruikt van een aantal soorten cookies op haar website om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Cookies die het gebruik van de website bijhouden worden nooit aan u als persoon gekoppeld.

 • Instellingen en voorkeuren: de door u op de website opgegeven instellingen en voorkeuren kunnen middels cookies worden onthouden, zodat we u een optimale ervaring met de website kunnen bieden.
 • Statistieken: cookies voor statistieken geven ons inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Hiermee kunnen we onze website en dienstverlening nog beter op het gedrag en de wensen van onze bezoekers afstemmen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

JK Translate
Burgemeester Maarleveldstraat 7
4521BJ Biervliet

Kvk-nr: 34356993
E-mail: [email protected]
Tel: +31(0)85-0185105

Contactpersoon: dhr. J.W.P. van Buren