Vertalen = schrijftaal, tolken = spreektaal?

Vertalen doe je schriftelijk, dus dat is altijd schrijftaal, en tolken, dat is mondeling, dus spreektaal. Toch? Ja, soms wel maar vaak ook niet. Dat de ‘som’ hierboven niet altijd opgaat leggen we hieronder uit.

Schriftelijk betekent niet automatisch schrijftaal

Willen wij kijken naar de meer of minder evidente verschillen van enerzijds schrijftaal en anderzijds spreektaal, moeten wij ons realiseren dat door de eeuwen en met name de laatste decennia heen ontwikkelingen zijn opgetreden die de verschillen significant beïnvloeden.

Wat een prachtige zin! En uiteraard: schrijftaal. Eén lange slingerzin over meerdere regels met bijzinnen en veel bijvoeglijke naamwoorden om de naamwoorden kracht bij te zetten. Hoe zou deze zin er in spreektaal uitzien?

Wat zijn de verschillen van schrijftaal en spreektaal? De ontwikkelingen van de laatste decennia zijn van invloed op deze verschillen.

Kortere zinnen, alleen de meest belangrijke informatie, snel te lezen en zelfs te scannen. Je kan zo verder met het opsommen en uitleggen van de verschillen.

Geen wonder dus dat spreektaal in de schriftelijke communicatie oprukt. Denk aan e-mail, sms, WhatsApp, social media – allemaal hedendaagse schriftelijke communicatie. We gaan in deze blog nog niet zo ver dat we afkortingen, emoticons of gifjes gebruiken maar ook deze horen er tegenwoordig bij.

Met spreektaal houd je de aandacht van de lezer beter vast. Kort maar krachtig én je mag zelfs een zin beginnen met voegwoorden als of, en, dus en want. Want (!) je bespaart er tijd mee. Je gebruikt makkelijke, vaak korte woorden en je schrijft in de actieve vorm; liever geen lijdend voorwerp in spreektaal maar leidend!

Schrijftaal is ingewikkelder en formeler dan spreektaal en wordt onder andere gebruikt in contracten, rapporten en dagvaardingen, officiële stukken waarvan iedereen verwacht dat ze formeel zijn geschreven.

En wat heeft dit allemaal met vertalen te maken?

Een vertaler zit aan de computer en vertaalt de ene naar de andere zin, in Word of met behulp van vertaalsoftware. Vaak bestaan zijn opdrachten uit officiële documenten, in dat opzicht komen dus schriftelijk, schrijftaal en vertalen overeen.

Maar vele opdrachten hebben te maken met het vertalen van websites en webshops, blogs en online artikelen, reclameboodschappen en flyers. Deze zijn veelal in spreektaal geschreven zodat de tekst aantrekkelijk, kort en makkelijk te lezen is. Een vertaler moet dus ook spreektaal perfect van de ene naar de andere taal kunnen omzetten, compleet met de achterliggende betekenis.

Dat laatste is bijzonder belangrijk; iedereen heeft weleens gehoord van de vreselijke blunders die grote merken begaan doordat ze blijkbaar niet de juiste specialist inhuren voor het vertalen, zie hier een aantal pijnlijke missers.

De reguliere en beëdigde vertalers van JK Translate zijn de specialisten die uw documenten, teksten en boodschappen perfect in schrijf- én spreektaal vertalen, inclusieve alle door de verschillende culturen en markten veroorzaakte nuances. En ook voor tolken kunt u bij ons vertaalbureau terecht. Graag verzorgen wij beëdigde en reguliere tolken voor u die u in elke situatie ter zijde staan waarin u zeker wilt zijn dat aan alle kanten elk woord glashelder en correct wordt begrepen.

Neem contact met ons op, wij informeren u graag nader over onze diensten.