Komt een vertaler bij de dokter…

Een beetje flauw, deze titel; hij had ook kunnen luiden: ‘Wat hebben een vertaler en een dokter gemeen?’ Dit komt al eerder in de buurt van het onderwerp van deze blog, namelijk het vak apart dat medische vertalingen heet. Als er één vakgebied is waarbij de juiste of onjuiste vertaling van één enkel woord verstrekkende gevolgen kan hebben, dan is het wel dat van medische vertalingen.

Precisie is het toverwoord

Nauwkeurigheid, accuratesse, zorgvuldigheid – synoniemen van elkaar maar met minieme verschillen. Medisch vertalers moeten al deze eigenschappen hebben. Daarnaast hebben ze een medische achtergrond en/of een speciale opleiding gevolgd. Of het zijn medische professionals zoals artsen of wetenschappers die het leuk vinden om naast hun werk met taal bezig te zijn. Over het algemeen zijn het ook native speakers die naar hun moedertaal vertalen. Bij medische vertalingen is er geen ruimte voor eigen creativiteit of improvisatie zoals bij commerciële vertalingen, de vertaling moet een exacte weergave van het origineel zijn.

De verschillen tussen de te vertalen teksten zijn groot; neem bijvoorbeeld medische rapporten, een breed begrip voor de meest uiteenlopende documenten. Een onderzoeksrapport over een lichamelijke handicap en een psychiatrisch rapport hebben weinig gemeen. De kennis en ervaring van de medisch vertaler moeten aansluiten op het soort document; er bestaan dus ook grote verschillen tussen medisch vertalers. En, je denkt er misschien niet direct aan, er zijn uiteraard ook dierenartsen die vertalingen nodig hebben.

Bij medische vertalingen is het vaak aan te raden een beëdigd vertaler te kiezen hoewel het kan zijn dat de medisch vertaler met precies de juiste achtergrond en ervaring voor de vertaling van een bepaald document niet per se de beëdigd vertaler hoeft te zijn.

Medische terminologie

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: je zit bij een specialist en hij of zij legt uit wat er gaat gebeuren of welk onderzoek je moet ondergaan. Er komen medische termen langs die je niet kent en waarvoor je extra uitleg nodig hebt. Het lijkt soms wel een soort geheimtaal.

De medische terminologie is even verschillend als de medische documenten waarin de termen worden gebruikt. Denk aan het verschil tussen een tekst voor een medisch professional, bijvoorbeeld een chirurg of een ander specialist, en een tekst voor leken zoals patiënten. Een voorlichtingsbrochure moet in eenvoudige, ‘normale’ taal uitleggen wat de patiënt kan verwachten; een wetenschappelijk artikel over een nieuwe operatiemethode of een medisch behandelprotocol heeft een heel andere doelgroep en gebruikt heel andere termen.

Vertaaltools zijn bij medische vertalingen bijzonder handig. Doordat de software de terminologie opslaat en de vertaler deze bij de volgende vertaling in hetzelfde vakgebied of voor dezelfde opdrachtgever met een muisklik kan oproepen wordt voor een consistent gebruik van deze termen gezorgd. Bovendien kan de vertaler op die manier hele stukken tekst snel, correct en consequent vertalen.

Farmaceutische vertalingen

Vertalingen voor de farmaceutische industrie zijn een specialisme binnen de medische vertalingen. Hierbij gaat het om geneesmiddelen, van hun ontwikkeling in een laboratorium over de fase van klinische trials tot aan het op de markt brengen van het zorgvuldig geteste en goedgekeurde medicijn. Ook hier geldt: niets is belangrijker dan een zorgvuldige vertaling, zoals van een bijsluiter, en het gebruik van de juiste terminologie.

In de groep deskundige medisch vertalers van JK Translate zit ook de juiste vertaler voor uw medische vertaling. Neem contact met ons op en ontvang een vrijblijvende offerte in gegarandeerd begrijpelijke termen.