Heb ik een beëdigd vertaler nodig?

Naast reguliere, zeg maar ‘gewone’, vertalers zijn er ook beëdigde vertalers. Wat precies is het verschil tussen beide en waarvoor heb je eigenlijk een beëdigd vertaler nodig?

Wanneer MOET ik een beëdigd vertaler inschakelen?

Bestaan er documenten of teksten die verplicht door een beëdigd vertaler moeten worden vertaald? Ja, die zijn er inderdaad. Het gaat om officiële documenten van en/of voor (overheids-)instanties waarvoor een vertaling naar een andere taal noodzakelijk is. Voor een aantal overheidsdiensten is in de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (art. 28) bepaald dat ze beëdigde vertalers moeten gebruiken; dit zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Ook voor u als bedrijf of als particulier kan het soms handig en soms verplicht zijn om voor de vertaling van een officieel document een beëdigd vertaler te kiezen. Voorbeelden van dergelijke documenten zijn: familiedocumenten zoals geboorte- en overlijdensaktes, huur-, koop- of arbeidsovereenkomsten, gerechtelijke stukken zoals dagvaardingen, vonnissen en beschikkingen en notariële stukken zoals koopaktes en testamenten.

Hoe kan ik zien of een vertaling beëdigd is?

Volgens het NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) luidt de definitie van een beëdigde vertaling als volgt: een vertaling die van een handtekening, stempel en een verklaring van de vertaler (ook wel ‘slotformule’ genoemd) is voorzien en aan de brontekst is gehecht. Dit is dus het zichtbare verschil tussen een reguliere en een beëdigde vertaling.

Niet zichtbaar maar wel het belangrijkste aspect: Een beëdigde vertaling heeft dezelfde juridische waarde als het origineel. Om dit te kunnen waarborgen moet de vertaler staan ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers en om zich te kunnen inschrijven moet hij of zij bepaalde opleidingen hebben gevolgd of een certificaat van bepaalde vertaaltoetsen hebben overlegd. Bovendien moet de vertaler op basis van deze inschrijving zijn beëdigd door een rechtbank.

Ook een regulier vertaler kan, en zal ook in veel gevallen, een vertaling van hetzelfde niveau leveren als een beëdigd vertaler maar instanties en overheidsdiensten in binnen- en buitenland zullen deze vertaling niet erkennen.

Een beëdigd vertaler is vast een stuk duurder …?

Over het algemeen is het inderdaad zo dat een beëdigde vertaling duurder is dan een reguliere; een beëdigd vertaler heeft voor dit, overigens beschermde, beroep ook een heel traject afgelegd. Dit betekent echter niet dat u meteen rekening moet houden met een enorm prijsverschil. Bij JK Translate mag u ervan uitgaan dat u altijd een offerte met een scherpe prijs ontvangt, ook voor beëdigde vertalingen. Deze bieden wij voor een grote hoeveelheid van verschillende talen aan.

En mocht u niet zeker weten of u een beëdigde vertaling nodig hebt of mocht de betreffende instantie dit niet duidelijk hebben aangegeven, dan kunt u altijd contact opnemen met ons vertaalbureau, wij informeren u graag.

PS: Voor degenen onder u die er het fijne van willen weten: Klik hier voor de volledige tekst van de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers en hier voor de richtlijnen van het NGTV.