Een tolk is toch gewoon een vertaler?

Vaak worden de beroepen van vertaler en tolk in één adem genoemd of zelfs gebruikt alsof ze synoniemen van elkaar zijn. Maar er zit toch wel een behoorlijk verschil tussen vertalen en tolken.

De vertaler schrijft …

Een vertaler brengt de meeste tijd achter zijn of haar computer door. In dit beroep wordt een geschreven tekst naar een andere taal vertaald. Ook het vertalen en vaak gelijktijdig ondertitelen van beeldmateriaal zoals video’s en films valt hieronder. Veel vertalers gebruiken software die hen een stukje werk uit handen neemt door al eerder gebruikte woorden en zinnen alvast in de doeltaal in het document te zetten; op deze manier bespaart een vertaler tijd.

… en de tolk praat

Op tv zijn ze geregeld te zien, de tolken die bij internationale ontmoetingen achter of naast presidenten en andere staatshoofden staan of zitten. Dit zijn natuurlijk niet de enige tolken maar wel de meest zichtbare.

In tegenstelling tot de vertaler heeft de tolk (weetje: een van oorsprong Russisch woord) maar een paar seconden om een gesproken zin van de brontaal naar de doeltaal te vertalen – niet veel tijd om over de exacte formulering na te denken en geen tijd voor correcties. Hij of zij moet heel geconcentreerd luisteren en snel de juiste woorden in de doeltaal vinden. Om dit goed te doen is er een gespecialiseerde opleiding en veel ervaring nodig.

En hoe werkt de simultaantolk?

De Verenigde Naties in New York zijn een mooi voorbeeld: boven o.a. de Algemene Vergadering zijn er cabines met ramen waarin de tolken zitten die via oortjes of koptelefoons met ‘hun’ afgevaardigde in verbinding staan. Zij vertalen de speech die op het podium wordt gegeven naar de eigen taal van de afgevaardigde; zij luisteren en vertalen dus gelijktijdig. Een simultaantolk heeft nog meer focus nodig dan een gewone tolk, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

En dan is er natuurlijk ook nog de tolk gebarentaal die we hier voor de volledigheid willen noemen. Deze tolk vertaalt de gesproken taal in gebaren en andersom, over het algemeen in dezelfde taal. Interessant feit: er bestaan 137 verschillende gebarentalen maar vertalen van de ene naar de andere taal is meestal niet nodig omdat DE gebarentaal veel elementen bevat die in elke taal terugkomen zoals de gebarenruimte, de beeldende gebaren en de vraagmimiek. Toch leuk voor de horenden onder ons om dit te onthouden.

Vakmanschap

Wat vertalers en tolken gemeen hebben is dat het vakmensen zijn die een specifieke opleiding hebben gevolgd en precies weten hoe ze een tekst of verhaal moeten omzetten naar een andere taal. In veruit de meeste gevallen wordt naar de eigen moedertaal vertaald zodat geen enkele nuance tussen wal en schip kan vallen (dit zijn de zogenaamde native speakers). Veel vertalers specialiseren zich op een bepaald vakgebied en worden er echte experts in, bijvoorbeeld juridische vertalingen.

U weet natuurlijk dat u bij JK Translate terecht kunt voor ervaren en professionele vertalers, zowel regulier als beëdigd en voor elke gewenste talencombinatie. Maar wij kunnen ook tolken voor elke vele talencombinaties leveren. Mocht u naast een vertaler dus ook een tolk nodig hebben, neem dan contact met ons op, wij verzorgen deze graag voor u.