Een native speaker voor uw vertaling? Ja, graag!

Op de site van JK Translate gebruiken wij vaak de term native speaker. Dat is géén native term, geen Nederlands woord dus. In ons land noemen wij een native speaker een moedertaalspreker, iemand wiens moedertaal Nederlands is.

Doorgaans komen definities van een native speaker kort en krachtig hierop neer: De native speaker spreekt zijn of haar moedertaal het beste.

Maar, vinden anderen, dit is te kort door de bocht. Het feit alleen dat iemand in een bepaald taalgebied is geboren en opgegroeid zegt niets over de kwaliteit, te weten uitspraak, woordenschat en grammatica, waarmee hij of zij deze taal spreekt en schrijft. En daar kunnen wij het eens mee zijn. Alleen het ‘native speaker-zijn’ is natuurlijk niet voldoende om te kunnen vertalen.

De native speaker volgens vertaalbureaus

Een native speaker zoals deze in de vertaalbranche wordt bedoeld is véél meer dan alleen iemand die in een bepaald land is geboren. Naast moedertaalspreker is het een vertaler met een vakspecifieke opleiding en een of zelfs meerdere vakgebieden die vanuit andere talen naar zijn moedertaal vertaalt. Iemand die wel uitstekende kwaliteit levert, een uitgebreid woordenschat heeft en de grammatica van zijn moedertaal perfect beheerst.

Daarmee is de keuze van een native speaker voor uw vertaling snel gemaakt. Maar een native speaker heeft nog veel meer te bieden.

De voordelen van een native speaker

  • Taalinzicht: ook taalbegrip genoemd. Naast een grotere woordenschat en kennis van alle grammaticaregels én hun uitzonderingen biedt een vertaling door een native speaker de zekerheid dat elk detail correct wordt vertaald, zij het letterlijk of juist vrij vertaald.
  • Taalgevoel: een native speaker kent zijn moedertaal van binnen en buiten, de verschillende stijlen en dialecten, de nuances (tot op lokaal niveau), de taalspecifieke uitdrukkingen en de synoniemen waarmee een begrip helder en begrijpelijk vertaald kan worden.
  • Creativiteit: is een gevolg van taalinzicht en taalgevoel. Een native speaker kan daar, waar mogelijk en gewenst, creatieve vertaaloplossingen aandragen die de vertaling naar een hoger niveau tillen, de vertaalde tekst prettiger leesbaar maken en de lezer het gevoel geven dat hij het begrijpt en wordt begrepen.
  • Meer en gedetailleerdere kennis van alles wat de doeltaal en het doelland betreft: De native speaker houdt rekening met culturele verschillen tussen bronland en doelland en binnen het doelland zelf, zoals bijvoorbeeld de ‘taalgrens’ tussen Noord- en Zuid-Duitsland of het Brits en Amerikaans Engels. Daarnaast zijn er verschillen op het gebied van marketing en reclame die voor grote problemen kunnen zorgen als de vertaler niet zorgvuldig vertaalt c.q. een goede en vooral correcte oplossing in de doeltaal levert. Om pijnlijke misverstanden te voorkomen moet de vertaler alle vier bovengenoemde punten inzetten.

De native speakers van JK Translate bieden u al deze voordelen. Zij zorgen ervoor dat uw bedrijf en uw merk in de doeltaal op de juiste manier worden gepresenteerd. Bovendien staan u bij ons niet alleen native speakers in de meest gebruikte talen ter beschikking maar ook voor minder vaak voorkomende talen. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.

 

NB: Uiteraard is voor een kwalitatief hoogwaardige vertaling ook een uitstekende beheersing van de brontaal nodig. JK Translate werkt met native speakers die de brontaal niet alleen goed spreken en schrijven maar vaak near-native speakers zijn, bijna-moedertaalsprekers dus. En wij kunnen zelfs vertalers bieden die tweetalig zijn opgevoed waardoor ze zowel in de brontaal als de doeltaal native speakers zijn – de optimale situatie.